Selecteer de taal

Subsidiënt: Jarno Verdonk/Universiteit Utrecht
Subsidie: S20.2-68

Armadillo’s zijn een diersoort dat wijdverspreid is in Amerika. Het zijn habitat-generalisten en overleven dus in vele omgevingen. Ook zijn ze een belangrijke voedselbron voor inheemse dorpen in Zuid-Amerika. Maar het is niet zeker of de armadillo populaties gezond zijn of een hoge druk ondergaan van activiteiten, zoals jagen, vanuit deze dorpen. Deze studie is naar Zuid-Amerika gegaan om armadillo sporen in de omgeving van een inheems dorp in kaart te brengen. Onderzoek heeft aangeduid dat afstand tot het dorp een goede proxy is voor de jaagdruk. Daarom is er in deze studie gekeken naar het aantal gevonden armadillo sporen op verschillende afstanden. Waterbronnen en regenwoud-biomassa zijn al bewezen belangrijk te zijn voor armadillo’s en dus ook in kaart gebracht in het studiegebied. Deze studie heeft herbevestigd dat water belangrijk is voor de aanwezigheid van armadillo’s. Regenwoud-biomassa gaf echter geen additionele inzicht in waar de meeste sporen werden gevonden. Het aantal gevonden sporen nam toe met een toenemende afstand van het dorp (en dus een afnemende jaagdruk) als verwacht was. Het aantal sporen dat werd gevonden was zelfs verdrievoudigd op een afstand van 600 meters van het dorp. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe schadelijke deze jaagdruk is voor armadillo populaties.