Subsidiënt: Johan Diepstraten/Universiteit Utrecht
Subsidie: S20.2-65

Soundscape onderzoeken helpen bij natuurbehoud door kennis over een omgeving, vanuit zowel ecologisch als gedragsmatig oogpunt, te verbeteren. Mijn studie draagt hieraan bij door akoestische gemeenschappen te beschrijven en de effecten van antropogene en ecologische factoren op de soundscape te evalueren langs een gradiënt van verstoring in een tropisch woud in het zuidoosten van Kameroen. 20485 Geluidsopnamen van 1 minuut werden gemaakt op drie onderzoekslocaties die een storingsgradiënt representeren. Lokale experts luisterden naar deze opnames om vocaliserende soorten te identificeren en de soundscape-structuur te bepalen. Daarnaast werden gegevens verzameld over antropogene en ecologische factoren. Insecten en, in mindere mate, vogels bleken de meest dominante dierenklassen in de soundscape te zijn. Bovendien varieerde de akoestische activiteit van zoogdieren niet langs de storingsgradiënt, terwijl de vogels het minst bleken te vocaliseren in een omgeving waar antropogene verstoring het minst aanwezig was. Verder beïnvloedde antropogene verstoring het geluidslandschap indirect door de structuur van de dierengemeenschap aan te tasten. De structuur van de dierengemeenschap en klimaatfactoren hadden een directe invloed op de soundscape. Over het algemeen levert de studie akoestische basisinformatie op over vocaliserende soorten in Afrikaanse tropische regenwouden. Dit zal helpen bij toekomstige besluitvorming en het plannen van natuurbehoud.