Selecteer de taal

Subsidiënt: Laura van Gilst/Wageningen Universiteit
Subsidie: S20.1-69

Voor het identificeren en mogelijk traceren van de herkomst van (houtige) planten bestaan verschillende methoden. De potentie van multi-element analyse voor hout is echter nog grotendeels onbekend. In deze thesis is de potentie onderzocht van multi-element analyse door middel van ICP-MS voor het differentiëren van hout van Lophira alata (Azobé) tussen drie verschillende locaties in het zuiden van Cameroon, gebaseerd op de element concentraties in het kernhout. Voor 24 elementen zijn de element concentraties gebruikt voor het uitrekenen van Transfer Factors (TFs) van spinthout naar kernhout en verschillende statische analyses. Bij het vergelijken van de element concentraties in het kernhout tussen de drie locaties, is gevonden dat de elementen Si, Mg, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Cd, Cs significant verschilden in kernhout concentraties tussen minstens twee locaties. Ni was het enige element dat alle drie de locaties kon onderscheiden. Het kan geconcludeerd worden dat multi-element analyse potentie heeft om gebruikt te worden voor het traceren van hout, aangezien het in deze studie de mogelijkheid heeft getoond om Lophira alata bomen in concessies op een schaal van 100 km te onderscheiden gebaseerd op de element concentraties van meerdere elementen in het kernhout. Om deze methode te kunnen gebruiken voor het bepalen van de geografische origine van hout, zal er naar meerdere elementen moet worden gekeken en vooral naar transitie metalen.