Subsidiënt: Yannick Wiegers/Universiteit Utrecht
Subsidie: S20.1-68

In Centraal Afrika nemen de aantallen wilde dieren in rap tempo af als gevolg van ontbossing en jacht. Om de effectivitieit van natuurbescherming te vergroten zijn goede monitoringtechnieken van groot belang. Recente technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om met geluidsrecorders de vocalisaties van allerlei wilde dieren op te nemen, zoals insecten, kikkers, vogels en primaten. Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van geluidsrecorders om de invloed van de omgeving en van menselijke activiteiten op de fauna van een Gabonees regenwoud in kaart te brengen. Met behulp van zogenaamde ‘soundscapes’ kon berekend worden hoe rijk aan soorten de verschillende stukken bos waren, die verschilden qua management of kapgeschiedenis. Wij hebben als eerste deze methode, genaamd soundscape-analyse, getest en toegepast in Centraal Afrika. Soundscape-analyse heeft onder andere kunnen aantonen dat bosbouw de vocale soortenrijkdom doet afnemen. Verassend was dat het aantal vocalizerende soorten hoog was in het bos waar veel gejaagd werd. Dit komt waarschijnlijk omdat vooral de grote stille dieren worden weggevangen en meer ruimte over laten voor meer vocale kleine dieren zoals vogels. In het algemeen hebben we laten zien dat soundscape-analyse een efficiente indicator is van algemene vocale soortenrijkdom, en dat de methode gebruikt kan worden om het effect van menselijke activiteiten op het regenwoud in kaart te brengen.