Selecteer de taal

Subsidiënt: Julia Kovacs/Wageningen Universiteit
Subsidie: S19.3-72

Deze studie onderzoekt de populatiedynamiek van twee boomsoorten, Inga laurina (inheems) en Syzygium cumini (exotisch), in een mijnlocatie in de Braziliaanse Amazone, waar bosherstel wordt uitgevoerd. Individuele groei- en overgangssnelheden worden geanalyseerd om verschillen tussen vijf verschillende mijnbouwtypen met verschillende bodemkenmerken te onderzoeken, met behulp van integral projection models. De resultaten tonen aan dat voor beide boomsoorten de populatie groeit, maar I. laurina vertoont snellere populatiegroei in alle mijnbouwgebieden dan S. cumini. Voor beide boomsoorten dragen bomen van kleinste categorie het meest bij aan de populatiegroei, en vruchtbaarheid heeft een groter effect op de populatie dan groei en overleving, wat aangeeft dat verjonging een belangrijke rol speelt. Er zijn slechts kleine verschillen tussen de populatiegroei bij verschillende mijnbouwbehandelingen voor beide boomsoorten, die kunnen worden verklaard door het sluiten van het kronendak en interspecifieke concurrentie. Dit geeft aan dat de populatiegroei meer wordt beïnvloed door concurrentie dan door de bodemkwaliteit. S. cumini heeft als een exotische boomsoort in het systeem het potentieel om aanwezig te blijven en de herbeboste gebieden te domineren. Daarom kan het planten van een grotere diversiteit van bomen vanaf het begin van het herstelproces helpen mogelijke invasiviteit te vermijden.