Selecteer de taal

Subsidiënt: Gianfranco Villamonte/Wageningen Universiteit
Subsidie: S19.3-67

Gezien de toenemende ontbossing in de Amazone is herstel noodzakelijk voor het voortbestaan van het gebied. In deze context levert mijnbouw, slechts verantwoordelijk voor 9% van de ontbossing in de Amazone, een van de meest dominante bijdrages aan landgebruik. Deze thesis richt zich op het dichten van de kenniskloof over de drijfveren achter natuurlijke verjonging in aangewezen herstelgebieden van voormalige mijnbouwterreinen. Het veldwerk vond plaats tijdens het droge seizoen van 2019 in een 27 jaar oude tijdserie van 86 plots in 6 herstellende mijngebieden in de provincie van Rondonia in Brazilië. Aan de hand van linear mixed modelling in R statistics werden de effecten van management en ecologische factoren op soorten rijkdom, soorten samenstelling en dichtheid van jong bomen soorten geanalyseerd. De resultaten laten zien dat de beschikbaarheid van zaad (zowel van aangeplante bomen en omliggende bossen) en bodemeigenschapen (natuurlijk en als gevolg van bosbeheer) alle natuurlijke verjonging variabelen beïnvloedt. De beschikbaarheid van licht was van invloed op jong bomen soorten rijkdom en dichtheid, maar had geen effect op de soorten samenstelling. Deze studie onderstreept de complexe processen die spelen in boom natuurlijke verjonging. Het laat ook het belang zien van het in ogenschouw nemen van de beschikbaarheid van zaden in beslissingen omtrent bosbeheer, en vergroot het begrip van de rol die licht en bodem spelen in het vestigen van soorten. Tot slot kunnen de resultaten een informerende rol spelen bij bosbeheer, met de potentie om de rijkdom en dichtheid van jong bomen soorten te vergroten en onderbroken succesie te vermijden.