Selecteer de taal

Subsidiënt: Lotte Mens/Wageningen Universiteit
Subsidie: 19.2-65

Tijdens mijn verblijf in Kenia heb ik onderzoek gedaan naar het effect van vegetatie op de bodemeigenschappen in agroforestry (agrobosbouw) projecten. Het omzetten van bossen naar landbouwgebieden leidt vaak tot een vermindering van waterinfiltratie en een toename van erosie. Verscheidende onderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van bomen de bodemvruchtbaarheid en waterinfiltratie positief kunnen beïnvloeden in droge gebieden. Wat echter nog mist is de link met de functionele eigenschappen van de bomen. Mijn resultaat bevestigd wat uit eerder onderzoeken is gebleken, de kwantiteit van zowel de houtige vegetatie als de kruidlaag verhoogd de infiltratiecapaciteit van de bodem, daarnaast heeft de kruidlaag ook een positief effect op de hoeveelheid organische koolstof in de bodem. Dit resultaat laat zien hoe belangrijk vegetatie is voor de gezondheid van de bodem. Verder vond ik een positief effect van bomen met zachte bladeren op de infiltratiecapaciteit van de bodem terwijl bomen met stugge bladeren juist een positief effect hadden op de hoeveelheid organische koolstof in de bodem. Het zou kunnen dat zachte, makkelijk te composteren, bladeren de kwantiteit aan macrofauna in de bodem verhogen welke de infiltratiecapaciteit bevorderen door het graven van tunnels. Dit onderzoek toont aan dat functionele eigenschappen van de vegetatie kunnen worden gebruikt om land management te verbeteren en duurzamer landgebruik te bevorderen.