Selecteer de taal

Subsidiënt: Amy Montanje/Universiteit Leiden
Subsidie: S19.1-63

In de afgelopen jaren is de wereldpopulatie van de Afrikaanse leeuw afgenomen met 43%. Lokale problemen kunnen deze afname versterken. In Lake Nakuru National Park (LNNP) neemt de leeuwen populatie al jaren af. De grote populatie van de Afrikaanse buffel kan één van de oorzaken zijn omdat ze bekend staan leeuwen te kunnen verwonden en doden tijdens de jacht. Met gebruik van dieet analyse (haar morfologie  en eDNA analyse) heb ik onderzocht of leeuwen in LNNP de buffel vermijden als prooi als gevolg van de grote populatie. Ook is er onderzocht of er een verschil is in het dieet tussen leeuwen uit LNNP en Soysambu Conservancy (SC), waar de buffel populatie veel lager is. Dieet analyse laat zien of er door de druk van buffels een verandering in het dieet van de leeuwen optreedt, en of leeuwen als gevolg meer ongebruikelijke prooien zoals vogels, reptielen en kleine zoogdieren eten. Deze studie bevestigd de afname van leeuwen van ongeveer 20 naar 9 individuen in twee jaar tijd. Het dieet tussen de twee parken verschilt significant, alleen de leeuwen in LNNP laten een afkeur zien voor buffels en consumeerde meer vogels, reptielen en prooien <100kg. Dit kan nadelig zijn voor leeuwen omdat ze zo minder energie binnen krijgen. Observaties van buffel aanvallen, verandering in het dieet van de leeuw, distributie uit het park en het vermijden van buffels laat zien dat toekomstig management gericht moet zijn op de vermindering van buffel populaties om de afname van leeuwen in LNNP tegen te gaan.