Selecteer de taal

Subsidiënt: Fleur Damen / Wageningen Universiteit
Subsidie: S193.64

Soorten van over de hele wereld worden bedreigd door het verdwijnen en de fragmentatie van hun habitats. Ecologische “corridors” kunnen deze fragmenten verbinden door een netwerk te creëren in een landschap dat door mensen wordt gedomineerd. Echter, er is weinig bekend over de effecten van verschillende typen landgebruik op de effectiviteit van de corridor. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de effecten van verschillende typen landbouw naast een beschermd gebied op habitat gebruik van de zoogdiergemeenschap, in Costa Rica. Ik veronderstelde dat veehouderij mogelijk carnivoren kon aantrekken, terwijl intensief gecultiveerde plantages mogelijk een afstotend effect hadden op zowel carnivoren als prooisoorten. Ook verwachtte ik dat habitatgebruik van carnivoren sterk afhing van de beschikbaarheid van prooien. Uit mijn resultaten bleek dat de meeste soorten niet beïnvloed werden door een specifieke soort landgebruik. Echter werden ze wel negatief beïnvloed door de aanwezigheid van secundair (hersteld) bos, wat aangeeft dat de zoogdiergemeenschap een voorkeur heeft voor primair bos. Hiernaast werden de meeste soorten negatief beïnvloed door de aanwezigheid van mensen en werden habitats dieper in het bos verkozen boven habitats aan de rand van het bos. Habitat gebruik van carnivoren was sterk afhankelijk van de aanwezigheid van prooidieren.