Selecteer de taal

Subsidiënt: Dave Willemsz / Wageningen Universiteit
Subsidie: S193.69

Zeegras-ecosystemen bieden tal van ecosysteemdiensten en moeten voor bepaalde risico's worden beschermd. Overbegrazing door zeeschildpadden en invasieve soorten zijn risico’s die ernstige gevolgen kunnen hebben voor deze ecosystemen. Voor dit onderzoek zijn twee Caribische systemen onderzocht, beiden met verschillende factoren die van invloed zijn op de begrazingsdruk in deze gebieden. Een experimentele opstelling werd gebruikt om het herstel van de inheemse soorten en de mogelijke groei van de invasieve soorten in beide Caribische gebieden te kwantificeren. Verder werden schattingen van groene schildpaddenpopulaties bepaald met behulp van netting-survey’s en het gedrag bepaald door verscheidene video systemen. Resultaten laten zien dat seizoenen, roofdierpopulaties en begrazingsdruk sleutelfactoren zijn voor de veerkracht van inheemse zeegrasgemeenschappen. De populatie groene schildpadden op Bonaire is nu in kaart gebracht en migratiepatronen en voedselvoorkeuren kunnen worden bestudeerd met de schildpadcamerasystemen. Video-analyse van de schildpad camera’s liet veelbelovende resultaten zien, om voedselvoorkeur en gedrag van zeeschildpadden te bepalen. Voor toekomstig werk kan het vergroten van het aantal schildpadcamerasystemen een fundamentele rol spelen bij nieuwe ontdekkingen over voedselvoorkeuren, dieetverschuivingen en migratiegedrag.