Selecteer de taal

Subsidiënt: Marta Reguilon del Monte / Wageningen Universiteit
Subsidie: S192.62

Mauritia flexuosa is een van de meest voorkomende palmsoorten van het Amazonegebied en is van groot ecologisch en sociaal-economisch belang voor de neotropische ecosystemen en voor de bevolking. In de regio Loreto (Peru) heeft de grote vraag naar Mauritia flexuosa vruchten geleid tot de achteruitgang van de natuurlijke populatie van Mauritia flexuosa. Verschillende methoden worden gebruikt om het vruchten te oogsten, de meest gebruikte methode is het vellen van de vrouwelijke palmen. Deze studie gaat in op de gevolgen van menselijke druk op de populatiestructuur en de geslachtsverhouding van de Mauritia flexuosa populatie en onderzoekt de factoren die de seksuele volwassenheid van de soort beïnvloeden. Een met een PCA-analyse geconstrueerde gradiënt werd gebruikt om het menselijke drukniveau tussen de plots weer te geven. Dit onderzoek toont aan dat de Mauritia flexuosa populatie in populatiestructuur verschillen en dat menselijke druk een negatieve invloed heeft op de regeneratie, omdat het de lichtomgeving en de geslachtsverhouding van de tribunes verandert. De lengte, lichtomstandigheden en menselijke druk beïnvloeden de seksuele volwassenheid van Mauritia flexuosa. De index voor menselijke druk die in deze studie wordt gebruikt is een eenvoudige maat voor menselijke  interventie. Deze index kan helpen bij het meten van de achteruitgang van de soort in andere gebieden waar Mauritia flexuosa wordt geoogst.