Selecteer de taal

Subsidiënt: Christiaan Spencer / Wageningen Universiteit
Subsidie: S192.61

De Beni-savanne is een bos-savanne ecosysteem bestaande uit uitgestrekte savannes, geïsoleerde boseilanden en grotere galerijbossen die gedomineerd worden door de ecologische hoofdrolspeler, de Motacú palm (Attalea princeps). Op dit moment wordt de Motacú populatie op de bos eilanden bedreigt als gevolg van de afnemende volwassen palmdichtheid en een sterk verminderde regeneratie. Deze studie test of de verminderde regeneratie van de Motacú palm kan worden verklaard door afstand- en dichtheids-afhankelijke mortaliteit, veroorzaakt door zaadpredatie van de Motacú zaden door zaadkevers (bruchid beetles). Ik gebruikte 45 onderzoek plots in de galerijbossen en 21 op de bos-eilanden om de dichtheid van volwassen palmbomen, zaailingen en zaden te meten. De zaadkever predatiedruk werd gemeten door het aantal kever uitgang gaten te tellen op Motacú vruchten. Ik heb getest of de dichtheid van Motacú zaailingen afneemt met afstandsafhankelijke sterfte (d.w.z. de afstand tot volwassen palmen), de dichtheid-afhankelijke sterfte (d.w.z. de zaaddichtheid) en de predatie van de zaden door zaadkevers (d.w.z. het aantal uitgangsgaten per vrucht). De zaadkever predatiedruk was aanzienlijk lager op de boseilanden dan in de galerijbossen (49,2 vs. 76,4 % sterfte van de zaden) waar Motacú zich overvloedig regenereert (40,8 vs. 5,0 zaailingen per plot). Zaadpredatie door zaadkevers en zaailingen dichtheden waren niet gerelateerd aan de volwassen Motacú palm- en Motacú zaaddichtheid en werden daarom niet afstand- en dichtheids-afhankelijk bevonden. Het gebrek aan regeneratie op de boseilanden is dus niet het gevolg van zaadpredatie door zaad kevers.