Selecteer de taal

Subsidiënt: Loes Verkuil / Universiteit Utrecht
Subsidie: 191.65

De tendens in de Colombiaanse koffiesector richting grootschalige productie in monoculturen legt druk op de veerkracht van ecosystemen en specifiek op bodemkwaliteit, biodiversiteit en temperatuurregulatie, wat kan leiden tot landdegradatie. In de huidige klimaatcrisis zijn ecosysteemrestauratie initiatieven noodzakelijk voor het herstel en behoud van ecosysteemdiensten. Van koffie agroforestry systems, polyculturen met schaduwbomen naast het handelsgewas, is bekend dat ze minder schadelijk zijn voor het functioneren van ecosysteemdiensten, maar de effecten van de implementatie van zulke agrobossen op landrestauratie zijn nog weinig onderzocht. In deze studie zijn de effecten van de transitie van monocultuur naar agroforestry system onderzocht over een tijdlijn, op de ecosysteemdiensten koolstofopslag en bodemkwaliteit, en op de koffieopbrengst. Het onderzoek is uitgevoerd op 55 koffieplantages in Risaralda, Colombia, waarvan 15 monoculturen en 40 agroforestry systems. Uit de resultaten blijkt dat de bedekking van bladerdak binnen korte tijd kan worden hersteld, wat een belangrijke factor bleek in het voorkomen van bodemerosie, samen met dichtheid van schaduwbomen. Boven- en ondergrondse koolstofopslag waren samen hoger in agroforestry systems dan in monoculturen, waarvan alleen bovengrondse koolstofopslag bleek toe te nemen over de tijd, samen met de diversiteit van schaduwbomen. De koffieopbrengst veranderde niet over de tijd en er zijn geen effecten van bladerdakbedekking of dichtheid van schaduwbomen gevonden. Op basis van de resultaten wordt aangeraden om agroforestry toe te passen in monocultuur koffiesystemen om bodemcondities in korte tijd te herstellen, verdere landdegradatie te voorkomen en om koolstofopslag te verhogen.