Selecteer de taal

Subsidiënt: Joey Markx / Wageningen Universiteit
Subsidie: 191.61

Sumatraanse gemeenschappen hebben de oorzaken van mens-tijger conflicten (MTC) veelal  bescheren met traditionele ecologische kennis en spirituele bij-geloven. Interviews in twee gebieden met een verschil in MTC ervaring werden uitgevoerd. We onderzochten in hoeverre spirituele bijgeloven en omgevingsfactoren momenteel gebruikt worden in het beschrijven van de oorzaken van MTC en of het hebben van bij-geloven invloed heeft op de kans van tijger wraakmoord. Met gebruik van MaxEnt hoopte we tevens omgevingsvariabelen te identificeren die het ruimtelijk voorkomen van MTC helpen te verklaren. Communicatie over Sumatraanse tijgers werd over het algemeen belemmerd door een gesprek aan lokale soorten kennis. Desondanks hield 74% van de respondenten spiritual MTC bij-geloven. Een verminderde conflict ervaring leidt er mogelijk toe dat bij-geloven verloren gaan, maar het houden van bij-geloven lijkt geen inherente hogere mate van tijger bescherming te bieden. Ons model toonde aan dat gebieden dichtbij beschermde gebieden, waterwegen, en wegen een groter risico op MTC lopen. Dit risico was ook hoger in gebieden met een middelmatig verlies aan bos bedekking. Er was echter maar weinig lokale overeenstemming over de effecten van zulke omgevingsvariabelen. Gebaseerd op deze resultaten verwachten we dat toekomstige  MTC preventie en mitigatie maatregelen het meest zullen baten bij educatie in hoog risico gebieden.