Subsidiënt: Louise Franssen / Wageningen Universiteit
Subsidie: S183.65

De Neotropische regio bevat de grootste diversiteit holenbroedende vogels ter wereld. Echter, wordt hun bestaan bedreigd. Het doel van mijn onderzoek is de beschikbaarheid van geschikte broedholen in kaart te brengen in vier landschappen in Ecuador. Per landschapstype heb ik zes transecten van 25 x 100 m geplaatst waarin ik dichtheid van holen heb bepaald en holen met bijbehorende boom opgemeten heb. Daarnaast heb ik drie subplots van 10x10 m in het transect gemaakt, waarin ik de bosstructuur en boomdiversiteit heb onderzocht. De hoogste dichtheid geschikte holen is aangetroffen in primair bos (4,7/ha) en vervolgens in secondair bos (3,3/ha). Minder waren aanwezig in chakras, een agroforestry systeem, (2,7/ha) en geen holen zijn gevonden in cacao monoculturen. The meerderheid van de holen zijn ontstaan door natuurlijke afbraakprocessen, aangezien slechts 7% van de holen ontstaan is door spechten. Holen gevormd door natuurlijke afbraakprocessen bevonden zich in significant grotere bomen dan holen gecreëerd door spechten. De meerderheid van holen bevond zich in een dode boom (53%) terwijl slechts 9% van alle aangetroffen bomen dood was. Dus zijn de bepalende factoren voor de beschikbaarheid van geschikte broedholen natuurlijke afbraakprocessen en de aanwezigheid van relatief grote bomen. Daarom is het belangrijk dat natuurbescherming zich focust op het beschermen van grote bomen en oude bossen.