Selecteer de taal

Subsidiënt: Suzanne Kanters / Universiteit Utrecht
Subsidie: S182.65

Medicinale en rituele planten hebben een grote maatschappelijke waarde. De monetaire waarde van deze planten is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke waarde. Een accurate manier om de monetaire waarde van deze planten te bepalen is door te bepalen welk deel van de potentiële waarde wordt verzilverd. Dit is een nieuwe benadering in de ecologie: de waarde van producten die uit het bos worden gehaald en worden verhandeld wordt doorgaans berekend middels marktwaardes. Dit is geen accurate indicator voor de toegevoegde waarde voor mensen die betrokken zijn bij de handel van het product, in dit geval medicinale en rituele planten. In het onderzoek is onderzocht wat de potentiële waarde van een bos is voor medicinale en rituele planten en welke factoren invloed hebben op het verzilveren van de potentiële waarde. In het onderzoeksproject is gefocust op Suriname, waar een levendige handel in deze planten bestaat. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemiddelde potentiële waarde van de gekozen selectie aan planten €217,- per 0.04 hectare is. Uit marktonderzoeken en gemaakte modellen is gebleken dat oogststrategie - of oogsters generalisten of specialisten zijn –, transportkosten en bosgrootte een grote invloed hebben op de verzilverde waarde van het bos.