Subsidiënt: Hugo Langezaal / Wageningen Universiteit
Subsidie: S182.64

Vuur wordt een cruciale rol toegeschreven in het openhouden van de savanne en het voorkomen van successie tot bos. Er bestaat echter een debat over de invloed van vuur waarbij sommige de rol van bodem en klimaat belangrijker achten in de vorming van tropische vegetatie structuur. Deze studie onderzoekt of vuur gedreven alternatieve stabiele toestanden zich voordoen in vuurproeven tussen een cerrado sensu stricto en een cerradão in Brazilië. Gecontroleerde branden beïnvloedde vegetatie door een vermindering in biomassa, Crown Area Index, grondvlak en het aantal stammen van 1990-2002. Herstel van gemeten parameters naar de situatie voor het branden was alleen duidelijk in branden vroeg in het droge seizoen, terwijl later in het droge seizoen alleen een herstel zichtbaar was in lage diameterklassen. Herhaalde branden laat in het seizoen hadden een negatief effect op biodiversiteit onderdrukken dominantie van soorten. Branden vroeg in het droge seizoen waren positief voor de soortenrijkdom van planten vergeleken met branden later in het seizoen. Alternatieve stabiele toestanden waren afwezig in de bestudeerde kavels omdat een controle plot zich niet richting cerradão had ontwikkelt na meer dan 40 jaar zonder branden. Deze resultaten indiceren dat successie in het studiegebied niet gelimiteerd wordt door vuur maar bijvoorbeeld door factoren zoals bodemvruchtbaarheid.