Subsidiënt: Thomas Arevalo / Universiteit Utrecht
Subsidie: S181.63

Momenteel is het grootste deel van de Colombiaanse koffie afkomstig uit monoculturen. Deze systemen ruilen mogelijk een toename in opbrengst op de korte termijn in voor een toename in verliezen in ecosysteemdiensten op de lange termijn, wat op den duur een duurzame productie van koffie in de weg staat. Koffie agroforestry wordt als een mogelijke oplossing gezien, maar een groot nadeel is de veronderstelling dat de economische prestaties lager zijn dan die van monocultuursystemen.

Deze studie onderzocht de effecten van de implementatie van koffie agroforestry op ecologische en economische prestaties in vergelijking met monocultuurteelt. Daarvoor zijn de economische prestaties, de koffieproductiviteit en de ecosysteemdiensten: habitatvoorziening, koolstof vastlegging en bodemverrijking onderzocht op 20 plantages.

De gevonden resultaten suggereren dat agroforestry een complexere vegetatiestructuur heeft, wat gunstig is voor de habitatvoorziening, evenals een hogere koolstofvoorraad. De koffieproductie bleek hoger voor monocultuursystemen. Er werd geen verschil gevonden voor bodemverrijking, maar het gehaltes aan bodem nutriënten waren te hoog voor optimale koffieproductie, wat mogelijk wijst op een overmatig gebruik van kunstmest in beide systemen. Voor de economische prestaties waren de uitgaven aanzienlijk hoger voor monocultuursystemen, terwijl het inkomen niet significant verschillend bleek te zijn.

De bevindingen wijzen op een hogere ecologische prestaties met een gelijke economische prestatie voor agroforestry, hiermee zou het een belangrijk instrument kunnen zijn om een ​​duurzame agrarische toekomst te realiseren.