Subsidient: Niek Pepels/Wageningen Universiteit
Subsidie: S182.66

Het conventionele graansysteem produceert veel voedsel, maar schaadt daarbij het milieu en is, zowel ecologisch als economisch, niet duurzaam doordat het afhankelijk is van inputs (kunstmest, herbiciden). Ook schaadt dit systeem het milieu door middel van eutrofiëring en biodiversiteit afname. Het doel van dit onderzoek was om de ecologische en economische duurzaamheid van een agroforestry systeem gebaseerd op de tamme kastanje (aangegeven als KAS) (Castanea sativa) te vergelijken met die van het huidige conventionele graansysteem, om te achterhalen of het KAS een duurzaam alternatief kan zijn voor de productie van ons bulkvoedsel, wat nu in het conventionele graansysteem plaatsvindt. Ecologische duurzaamheid werd onderzocht door kever diversiteit te meten en koolstof opslag te bepalen. De economische duurzaamheid werd onderzocht door de netto calorische opbrengst tussen de twee systemen te vergelijken. Het KAS had hogere biodiversiteit dan het conventionele graansysteem en sloeg 203 ton koolstof per ha extra op, in vergelijking met het conventionele systeem. De netto calorische opbrengst van het KAS was hoger dan de opbrengst van een gemiddelde-opbrengst tarwesysteem, wat suggereert dat het KAS het huidige conventionele systeem zou kunnen vervangen zonder verlies van opbrengst. Dit onderzoek laat zien dat het KAS een duurzamer landbouwsysteem is dan het huidige conventionele graansysteem, en laat zien dat een KAS een manier is om de voordelige ecosysteemfuncties (biodiversiteit, koolstofvastlegging) van de natuur te combineren met de hoge productie van de landbouw.