Selecteer de taal

Subsidient: Louis König/Wageningen Universiteit
Subsidie: S182.63

Mijnbouw vormt in toenemende mate een bedreiging voor het tropisch regenwoud en is verantwoordelijk voor 10 % van de ontbossing in de Amazone. Juridische maatregelen en een toenemende vraag naar duurzame mijnbouw, vragen om herstelmaatregelen die compenseren voor de negatieve impact op het klimaat. Voorbeelden van maatregelen zijn topografische reconstructie en herbebossing. Echter, over de onderliggende mechanismen die het succes van herbebossing bepalen is tot op heden weinig bekend. In deze studie analyseer ik de invloed van ecologische- en managementfactoren op het herstel van de bosstructuur, het herstel van soortendiversiteit en soortensamenstelling van boomzaailingen in 40 herbebossingsgebieden verspreid over 7 gedeactiveerde mijnen in de provincie Rondônia, Brazilië. De onderzochte ecologische factoren zijn de tijd in successie en landschapscompositie. Managementfactoren zijn onderzocht aan de hand van de aangeplante soortensamenstelling, soortendiversiteit en de mijnbouw-zone, welke een resultaat is van het mijnproces. De resultaten laten zien dat het herstel van de bosstructuur wordt beïnvloed door complexe interacties tussen de bodemkwaliteit en aanplantingsparameters. Het herstel van soortendiversiteit van zaailingen wordt bepaald door de aangeplante soortencompositie en interacties tussen de bodemkwaliteit en landschapscompositie. Deze studie laat de complexiteit zien van het herstel van mijnbouwgebieden. Tevens presenteert het een lijst met suggesties voor het verbeteren van herbebossingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van duurzame bosecosystemen.