Subsidient: Luc Haverhals/Universiteit Utrecht
Subsidie: S181.66

Een veelbelovend middel voor het duurzaam gebruik van de natuur is met behulp van ecosysteem diensten. Voordat ecosysteem diensten in beleid kunnen worden gebruikt, moeten deze eerst worden gekwantificeerd. Om deze reden is er in dit rapport getracht om het gebruik van Niet-Hout Bosproducten (NTFPs), een belangrijke ecosysteem dienst voor lokale bevolkingen, in noord-Suriname te kwantificeren. In deze studie werd, 1) de ruimtelijke verspreiding van NTFPs over verschillende vegetatietypen onderzocht; 2) de meerjarige marktprijs van NTFPs geanalyseerd en; 3) de productiefactoren van NTFPs getracht in kaart te brengen. De resultaten lieten zien dat 10 van de 14 onderzochte NTFP soorten heterogeen zijn verdeeld over de verschillende vegetatietypen. De meerjarige marktprijs kon alleen worden vastgesteld voor verwerkte NTFPs (etherische oliën). De marktprijs van twee van deze etherische oliën is toegenomen over de periode 2005-2018 en kan het meest worden verklaard door te verkleinde aanvoer van de producten. De analyses van de productiefactoren gaven weer dat de marktprijs van verse NTFPs verklaard kunnen worden door reisafstand en reiskosten naar de markt in Paramaribo. Voor de verwerkte NTFPs waren er geen relatie gevonden met de productiefactoren. Deze studie toont aan dat een simpele kwantificatie van de NTFPs niet voldoende is om de hele dienst te kunnen kwantificeren.