Subsidient: Philip Bijl/Leiden Universiteit
Subsidie: S181.61

De Filipijnse krokodil is de meest bedreigde krokodillensoort ter wereld en leeft in riviersystemen in de Filipijnen. De huidige distributie en abundantie is onbekend mede doordat traditionele survey methoden lastig en inaccuraat zijn. Detectie door middel van DNA in omgevingswater kan het zicht op de stand van de soort sterk verbeteren en helpen bij het vinden van nieuwe populaties. De toepasbaarheid en accuratesse van eDNA methoden bij reptielen in rivier systemen is echter nog onbekend. Dit onderzoek was bedoeld om te achterhalen of eDNA surveys betrouwbare data kunnen geven met betrekking tot de aanwezige individuen zodat dit in het vervolg kan functioneren als verbeterde survey methode. Dit is gedaan door eDNA surveys te staven met zeer intensieve traditionele survey methoden. Uit het onderzoek is gebleken dat detectie van eDNA van de Filipijnse krokodil mogelijk is maar dat de huidige eDNA methode onvoldoende is om de distributie en abundantie met zekerheid aan te tonen. Dit is mede door de lage DNA concentraties die de krokodillen afgeven en de hoge doorstroom van watervolume in deze systemen. Tijdens dit onderzoek is echter een grote bijdrage geleverd aan de huidige kennis van de abundantie van de Filipijnse krokodil door de langdurige surveys die zijn uitgevoerd. Dit is op zichzelf van groot belang  voor het behoud van de soort.