Selecteer de taal

Subsidiënt: Jazz Kok / Wageningen Universiteit
Subsidie: 173.67

Tegenwoordig wordt de wereld geteisterd door drie onderling verbonden milieuproblemen: klimaatverandering, land degradatie en biodiversiteitsverlies. Dit zijn problemen van globaal belang omdat zij wereldwijd ecosystemen onder zware druk zetten. Dit leidt tot een afname in de kwaliteit van ecosysteemdiensten (bijv. schoon drinkwater, bestuiving gewassen) die van kritiek belang zijn voor het overleven van de mens. Vegetatie en haar functionele eigenschappen (bijv. bladoppervlak, fotosynthesesnelheid) spelen een belangrijke rol in het functioneren van een ecosysteem. Er is echter nog niet veel onderzoek gedaan naar planten en hun functionele eigenschappen in relatie tot ecosysteemdiensten in gedegradeerde, beheerde landschappen. Juist in dit soort landschappen is het van groot belang dat we begrijpen hoe deze mechanismen werken zodat we effectief het landschap kunnen restoreren. Het doel van dit onderzoek was om deze kenniskloof te dichten door de rol te analyseren van plant functionele eigenschappen in het leveren van ecosysteemdiensten op gedegradeerde graslanden in Lesotho. Hier is de bevolking voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van de wol- en mohair industrie– en dus is het herstel van de graslanden van immens belang voor Lesotho’s economie. Om potentiële synergieën en trade-offs in land restoratie strategieën te evalueren heb ik gefocust op de volgende drie ecosysteemdiensten: (1) klimaatregulatie, (2) bodemstabiliteit en (3) biodiversiteit.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat landbeheer (vuur, grazen, houthakken) negatief geassocieerd is met de ecosysteemdiensten. Aan de andere kant, meerstammige kruiden (m.a.w. kruidachtige planten met meerdere stengels), planten met een visgraatvormig wortelsysteem, en inheemse planten, werden positief geassocieerd met respectievelijk bodemstabiliteit, klimaatregulatie, en biodiversiteit. Door plantensoorten met de genoemde functionele kenmerken te planten en promoten is het mogelijk om gelijktijdig de kwaliteit van de verschillende ecosysteemdiensten te verbeteren. De resultaten van deze studie tonen aan dat landbeheer, vegetatie type en functionele kenmerken een belangrijke rol spelen in het leveren van ecosysteemdiensten op gedegradeerde graslanden.