Selecteer de taal

Subsidient: Lana de Vries/Wageningen Universiteit
Subsidie: S171.S1

Aangezien het tropische droge woud een van de meest bedreigde ecosystemen ter wereld is, is het noodzakelijk dat we beter begrijpen welke factoren de verspreiding van tropisch droog woud en savanne beïnvloeden. In dit onderzoek zijn twee factoren onderzocht die mogelijk bepalen hoe goed boomzaailingen van tropische droge wouden zich kunnen vestigen: beschikbaarheid van water en beschikbaarheid van nutriënten. Om dit te onderzoeken is een veldexperiment gedaan in het noorden van Ghana met vier weken oude zaailingen van Khaya senegalensis en Khaya anthotheca. De zaailingen hebben tijdens het planten verschillende hoeveelheden van poly-acrylamide hydrogel (verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de bodem) en NPK kunstmest ontvangen. Vervolgens is de groei van de zaailingen gevolgd gedurende vier maanden. De kunstmest had een positief effect op de groei van zowel K. senegalensis als K. anthotheca. Echter, toevoeging van de hydrogel verhoogde alleen de groei van K. anthotheca. Aangezien K. senegalensis minder gevoelig voor droogte is dan K. anthotheca, zou dit erop kunnen wijzen dat toevoeging van hydrogel voordelig kan zijn voor boomzaailingen van tropische droge wouden, maar dat dit afhangt van de kenmerken van de soort. Terwijl toevoeging van nutriënten voordelig zou kunnen zijn voor tropische droge woud-boomsoorten in het algemeen. Echter, meer soorten moeten worden bestudeerd voordat algemene conclusies getrokken kunnen worden.