Selecteer de taal

Subsidient: Clemmie Borgstein/Wageningen Universiteit
Subsidie: S173.65

Het areaal van tropisch regenwoud verkleint nog steeds op alarmerende wijze, en daarbij gepaard gaat de achteruitgang van culturele en natuurlijke diversiteit. In Indonesië is deze waarheid nadrukkelijk aanwezig, vooral op het eiland Borneo waar regenwoud een toenemende druk van antropogene activiteiten ondergaat. Kalimantan (Indonesisch Borneo) bied een gratis educatie centrum aan (bekend als KWPLH) welke gericht is op het delen van kennis en inzichten over het milieu met iedereen die hier interesse voor toont. Als deel van een informatie tentoonstelling over flora en fauna van Kalimantan kwam er een plan om een ethno-botanische tuin aan te leggen die gebaseerd zou zijn op medicinaal plant gebruik in Oost-Kalimantan. Deze tuin biedt met name twee stimulansen aan; ten eerste, om mensen te verbinden met natuur door het medium van een aantrekkelijk pad door de tuin, met het idee daarachter om mensen te laten zien hoe het bos vele generaties lang mensen heeft ondersteund in hun dagelijks zijn. Ten tweede, was het doel om traditionele ecologische kennis en cultuur omtrent medicinaal plant gebruik vast te leggen. De tuin bevat meer dan 70 soorten kruiden, struiken, bomen, lianen, en varens. Het biedt inzicht in de reeks meest gebruikte en bekende medicinale planten tot de meer obscure wilde bos soorten die onbekend zijn bij de gemiddelde burger. De tuin biedt een interactieve, visuele stimulerende wandeling door een stuk land van 40 bij 20 meter, waarbij 9 verschillende vormen plantenbedden met ieder een reeks van interessante medicinale planten worden vertoond.