Subsidient: Victor van Os/Wageningen Universiteit
Subsidie: S173.63

De ernstig bedreigde blauwoogmaki (Eulemur flavifrons) is endemisch in een klein gebied in noordwestelijk Madagaskar. Om uitsterven van deze soort te voorkomen is het van groot belang de bestaande kennis over zijn habitatvereisten te vergroten, omdat dit kan helpen bij het prioriteren van gebieden voor natuurbescherming. In deze studie is een evaluatie van habitatsgeschiktheid gedaan voor E. flavifrons.  Ik verwachtte dat het voorkomen van de blauwoogmaki positief beïnvloedt zou worden door (1) boskarakteristieken die op een lagere menselijke verstoring duiden, en (2) een hogere voedselbeschikbaarheid. Boskarakteristieken werden gemeten in bemonsteringspunten langs lijntransecten in bosfragmenten, en het voorkomen van E. flavifrons werd gekwantificeerd aan de hand van tellingen van de totale populatie. Menselijke verstoring en voedselbeschikbaarheid kwamen naar voren als de belangrijkste bepalende factoren voor het voorkomen van blauwoogmaki’s, conform de hypothesen. De noodzaak om een voortdurende inspanning te leveren voor de studie en bescherming van de blauwoogmaki blijft onverminderd hoog, omdat alleen op die manier de lange termijn bescherming van deze soort misschien behaald kan worden.​