Subsidient: Laura Boeschoten/Universiteit Utrecht
Subsidie: S171.66

Jacht op vertebraten in tropische bossen is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Het verlies van fauna betekent echter ook het verlies van bijvoorbeeld zaadverspreiders. Om te bepalen welke dieren welke zaden verspreiden is een database opgezet met >5000 vrucht-verspreider interacties in Frans Guyana, om te onderzoeken of er relaties zijn tussen verspreiders en de vruchten die zij consumeren. Er is o.a. gevonden dat kleine vruchten meer verschillende verspreiders hebben en daarom minder afhankelijk zijn van één verspreider. Er is tevens gevonden dat grotere dieren gemiddeld grotere vruchten eten, echter bleek ook dat alle dieren nog steeds met name kleine vruchten eten en dat er overlap is in diëten. De kwaliteit van verspreiding is daarom tevens belangrijk om te onderzoeken.

Om te onderzoeken wat het effect van het verlies van bepaalde verspreiders is voor het bos werd veldwerk gedaan in Frans Guyana, waarbij met behulp van cameravallen werd gekeken welke dieren daadwerkelijk bepaalde vruchten meenemen. Daarnaast zijn transecten uitgelegd en alle zaailingen hierbinnen opgemeten om de clustering te onderzoeen. Binnen het PhD onderzoek van R W Vaessen zal deze data verder worden onderzocht en zal worden gekeken of de uitkomsten van de database gerelateerd kunnen worden aan bevindingen in situ.