Selecteer de taal

Subsidient: Maria Gatta/Universiteit Leiden
Subsidie: S162.63

Het doel van mijn studie was tweevoudig: ten eerste, i) onderzoek naar de sociale structuur van de de leeuwen populatie  ii) daarnaast richte mijn onderzoek zich op de bewegingen  en home ranges van de leeuwen in van Nairobi National Park(NNP) ; iii) ook onderzocht ik leeuw-vee conflicten onderzoeken. Voorafgaand aan mijn onderzoek werden 5 leeuwen gezendered met Irridium satelliet zenders met een VHF functieTijdens mijn verblijf in Nairobi NP bestond mijn werk uit het  het tracken van leeuwen  met VHF ontvangers, het identificeren van individuen en  observaties aan het gedrag  van leeuwenTevens  heb ik eigenaren van vee geïnterviewd over  de schade die zij ondervonden van roofdieren , waaronder de leeuw  en de maatregelen die zij nemen om dit te  voorkomen. Tot slot, heb ik de  statistieken  van Kenya Wildlife Service over aanvallen door roofdieren op vee gecompileerd  voor  een statistische analyse.

Mijn onderzoek gaf aan dat er minsten drie troepen leeuwen zijn in NNP, en minstens één coalitie van nomadische sub-volwassen mannetjes.  Ik trof relatief weinig  juveniele leeuwen aan jonger dan 2 jaar. NNP heeft één van de hoogste dichtheden van leeuwen in Afrika , wat misschien de het lage percentage juvenielen verklaard. Het is mogelijk dat jonge dieren door de keleine oppervlakte van het park uit het park worden verdreven naar minder optimale habitats. Daarnaast hadden twee van de vier  gezenderde  leeuwen ongeveer 45% van hun territorium buiten het nationale park, en maakte veelvuldige uitvallen richting het gebied met vee. De beste methode om vee  aanvallen ’s nachts te voorkomen in het vee gebied waren: flitsende zaklampen rondom de vee omheining, en hogere muren voor de omheining.