Subsidient: Irene Kranendonk/Wageningen Universiteit
Subsidie: S162.66

Lac Bay is een baai aan de oostkust van Bonaire en is begroeid met het zeegras Thalassia testudinum. Dankzij dit zeegras is Lac Bay een zeer belangrijk graasgebied voor de groene zeeschildpad en is het een essentieel habitat voor vele vissoorten. Sinds 2010 komt de invasieve zeegrassoort Halophila stipulacea ook voor in Lac Bay. Het doel van mijn project was om de effecten van dit invasieve zeegras op de vispopulatie en zeeschildpadden in Lac Bay te bepalen, en of er maatregelen nodig zijn tegen een verdere verspreiding. Door middel van transecten zijn de vissoorten en hun afmeting geteld bij de verschillende soorten zeegras, met en zonder begrazing. Door middel van zeegrasmetingen en go-pro video’s is er bepaald of het invasieve zeegras ook wordt begraasd. Het aantal, diversiteit en de samenstelling van vissoorten was niet significant lager bij het invasieve zeegras dan bij het inheemse zeegras. De go-pro video’s en zeegrasmetingen hebben geen uitsluitsel gegeven of groene zeeschildpadden ook op het invasieve zeegras grazen. Voor de vispopulatie is het niet van direct belang dat er maatregelen worden genomen tegen de verspreiding van het invasieve zeegras. Naar de gevolgen van het invasieve zeegras voor groene zeeschildpadden is meer onderzoek nodig.