Subsidient: Stijn Verschueren/Universiteit Leiden
Subsidie: S162.62

Het Nairobi Nationaal Park is een klein reservaat, 7 km ten zuiden van de hoofdstad van Kenia. In dit onderzoek heb ik de sociale structuur, de bewegingen en de home ranges van leeuwen (Panthera leo) bestudeerd, in relatie tot conflicten met de lokale bevolking. Vijf leeuwen waren uitgerust met een zender zodat hun bewegingen nauwkeurig gevolgd konden worden. Uit de resultaten blijkt dat er 37 leeuwen in het park zijn. Dit is relatief veel voor de grootte van het park. De sociale structuur lijkt verstoord als gevolg van menselijke activiteiten in en rond het park, en door het doden van meerdere adulte mannetjes. In tegenstelling tot andere studies, hadden leeuwinnen grotere home ranges dan mannelijke leeuwen, en de home ranges van rivaliserende mannetjes overlapte grotendeels.

Conflicten tussen mens en leeuw vonden voornamelijk plaats in het zuidelijk deel van het park, omdat hier geen omheining is. Leeuwen in dit deel van het park hadden een aanzienlijk deel van hun home range buiten het park. Waardoor ze vervolgens regelmatig prederen op het vee van de boeren. Dit gedrag wordt voornamelijk beïnvloed door de locatie van de leeuw in het park, maar ook door de sociale status en door de seizoenen.  Verschillende veehouderijpraktijken kunnen predatie van leeuwen aanzienlijk verminderen. Het bouwen van stevige stallen en de aanwezigheid van knipperlichten, die menselijke activiteit nabootsen, blijken het meest effectief. Al kan het zijn dat leeuwen gewend geraken aan de knipperlichten in de nabije toekomst.