Subsidient: Kevin Groen/Wageningen Universiteit
Subsidie: S153.66

Onlangs zijn er enkele studies verschenen waarin de verspreiding van aquatische macroinvertebraten en de relatie tussen deze macroinvertebraten en hun omgevingsvariabelen werden onderzocht gedurende de lente en zomer in Ladakh (3000-5000 m boven zeeniveau). Echter is eenzelfde onderzoek in deze regio nog nooit uitgevoerd in de herfst maanden. Het doel van deze studie is daarom de densiteit, biomassa en rijkdom van aquatische macroinvertebraten te kwantificeren tijdens de herfst maanden in Ladakh en hierdoor bij te dragen aan een beter begrip van de verspreiding van macrofauna langs een seizoensgebonden en ruimtelijke gradiënt in deze regio. Tevens is er onderzocht welke omgevingsvariabelen de macrofauna densiteit en taxon rijkdom het meest beїnvloeden gedurende de herfst in Ladakh. In het totaal zijn er 32 verschillende macrofauna taxa gevonden, en zijn er 15.517 invertebraten waargenomen. De gemiddelde densiteit van invertebraten nam af, terwijl de gemiddelde biomassa en gemiddelde taxon rijkdom van de macrofauna juist toe nam, gedurende het seizoen (okt-dec). De macroinvertebraten densiteit was positief gecorreleerd aan de watertemperatuur, de mate van conductiviteit van het water en de hoeveelheid dood organisch materiaal in het water. De taxon rijkdom van de invertebraten werd negatief beїnvloed door een toenemende elevatie. Het percentage vegetatiebedekking om het bemonsteringsplot, daarentegen, beїnvloedde taxon rijkdom positief. De in dit onderzoek verkregen resultaten kunnen helpen bij het ontrafelen van ruimtelijke en temporele relaties tussen vogel diversiteit en de verspreiding van macroinvertebraten in dit gebied. Bovendien, dragen deze resultaten bij aan het geven van suggesties voor het bevorderen van de bescherming en het behoud van de hooggelegen wetlands in Ladakh