Subsidient: Rutger Baar/Universiteit Utrecht
Subsidie: S152.614

De huidige koffie productie in Peru is aan het toenemen. De twee hoofdmanieren waarop dit gebeurt zijn de uitbreiding van de landbouwareaal en het intensifiëren van plantage beleid. Deze ontwikkelingen kunnen echter negatieve gevolgen hebben voor lokale biodiversiteit hoewel koffie plantages wellicht de capaciteit hebben om een toevluchtsoord te zijn voor deze biodiversiteit. Dit onderzoek heeft zich gericht op de capaciteit van koffie plantages om op die manier te functioneren, door de invloed van in situ plantage beleid en ex situ landschap beleid op lokale vlinder biodiversiteit te onderzoeken. Hieruit is naar voren gekomen dat agroforestry systemen (bosachtige landbouwsystemen) met redelijk veel schaduw op de plantage en een hoog gebruik van organische meststoffen een positief effect hebben op lokale vlinderbiodiversiteit terwijl het tegelijkertijd hoge opbrengsten mogelijk maakt. Daarnaast  blijkt dat hoge proporties van bebost gebied om de plantage heen ook gunstige gevolgen heeft voor de biodiversiteit op koffieplantages. Dit onderzoek stelt daarom voor dat agroforestry systemen worden gebruikt en dat lokale bossen beschermd worden om lokale biodiversiteit te handhaven terwijl ook voldoende oogst wordt verzorgd.