Subsidient: Merit van der Velden/Universiteit Utrecht
Subsidie: S152.67

Klimaatverandering zal het overstromingsregime van boreale rivieren verlagen en hierdoor de oevervegetatie beïnvloeden. Ons onderzoek onderzocht 15 jaar aan vegetatieveranderingen na plot transplantatie over drie hoogtes (laag, midden, hoog) van de oever van de Vindel Rivier in Zweden. De transplantatie simuleerde veranderingen in overstromingsregime: transplantatie naar lagere hoogtes simuleert meer overstroming en transplantatie naar hoger gelegen hoogtes simuleert minder overstroming. We onderzochten soortensamenstelling en soortenrijkdom, en of de veranderingen hierin zijn gerelateerd aan planteigenschappen. We vonden dat een hoger overstromingsregime de soortenrijkdom vermindert en dat plantensoorten van een laag overstromingsregime de verhoging van het overstromingsregime niet overleven. Een verminderd overstromingsregime verhoogt soortenrijkdom, en soorten van een hoog overstromingsregime overleven de vermindering in overstromingsregime. De juiste combinatie van planteigenschappen is nodig om te (over)leven bij een hoog overstromingsregime. Gebaseerd op onze resultaten voorspellen we dat de vermindering in overstromingsregime als gevolg van klimaatverandering, zal leiden tot een hogere soortenrijkdom vlak naast de rivier vanwege vestiging van soorten die van de hogere oever komen. Deze soorten kunnen zich daar vestigen vanwege de vermindering in overstroming. De algehele soortenrijkdom van de oever en de vegetatie van een laag overstromingsregime zullen niet veranderen.