Milan van der Velden / Universiteit Utrecht
Looptijd: mei 2015-oktober 2015

De indianenbevolking in Kwamalasamutu, diep in de Surinaamse jungle, is sterk afhankelijk van natuurlijke ‘resources’. Een van deze ‘resources’ is de Geonoma baculifera palm, deze palm wordt gebruikt als dakbedekking en is tevens een voedselbron. Echter wordt deze palm zo intensief gekapt dat deze lokaal dreigt uit te sterven. Dit is niet alleen nadelig voor de indianen, maar ook voor de lokale flora en fauna die afhankelijk zijn van deze palm. Om te voorkomen dat de palm lokaal uitsterft wordt de huidige kapintensiteit en de teruggroei-snelheid van de palm onderzocht. Daarnaast zal onderzocht worden wat voor effect het verdwijnen van deze palm op de lokale biodiversiteit heeft. Het uiteindelijke doel is om een duurzame manier van kap te bepalen zodat de palm en de lokale biodiversiteit kunnen herstellen en de indianenbevolking nog vele jaren duurzaam gebruik kan maken van deze palm en de hieraan gelinkte biodiversiteit en andere ‘resources’.