Selecteer de taal

Steffie Rijpkema / Universiteit Utrecht
Looptijd: april 2015-februari 2016

Koffie ‘agroforestry’ systemen zijn veelbelovende landbouwsystemen als het gaat om het leveren van ecosysteem diensten. Dit omvat het tegengaan van en aanpassing aan het veranderende klimaat en verbetering van de bodemgesteldheid. Dit onderzoek had als doel om deze ecosystemen diensten te beoordelen en de directe en indirecte wisselwerkingen met koffie productiviteit te bepalen. De koolstofvoorraden, het microklimaat, een bodemanalyse en een interview over management praktijken is uitgevoerd op koffieplantages in de regio San Martín, Peru. De resultaten tonen aan dat de agroforestry systemen een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, omdat deze systemen in het bezit zijn van grote koolstofvoorraden in bovengrondse biomassa. Verder zijn er aanwijzingen dat hoge schaduwbomen zorgen voor een klimaat bufferend effect, wat kan bijdragen aan de aanpassing aan klimaatverandering. Het is echter ook mogelijk dat hogere bomen gunstige groeiomstandigheden voor ziekteverwekkende schimmels creëren. Essentiële input van stikstof in de bodem is gekoppeld aan een optimum in schaduwniveau. Optimale koffie opbrengsten werden gevonden voor schaduwniveaus tussen 15% en 40%. Zonder de koffie opbrengst negatief te beïnvloeden zijn agroforestry systemen klimaatvriendelijke en economisch haalbare systemen, die financiële voordelen voor de lokale boeren verzorgen, zoals het verstrekken van extra producten en lagere kosten voor de input.