Selecteer de taal

Thijs van den Burg, Universiteit van Amsterdam
Looptijd: februari 2015-juni 2016

De Antilliaanse Groene leguaan (Iguana delicatissima) is een bedreigde diersoort die wordt bedreigd door verlies van habitat en hybridisatie met de invasieve Groene leguaan (Iguana iguana). I. delicatissima is reeds verdwenen van verschillende eilanden en slechts enkele eilandpopulaties hebben nog geen invasieve Groene leguanen. Informatie over deze laatste populaties is essentieel voor de bescherming van deze soort. Hier focussen wij op St. Eustatius, daar vingen wij nabij 80% van de bekende populatie en gebruikte genetische data om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. We hebben gekeken of hybridisatie heeft plaatsgevonden m.b.v. mitochondriale en nucleaire RFLP’s. Data van 16 microsatellieten is geanalyseerd om genetische diversiteit, populatie structuur en effectieve populatie grootte te bepalen. Moleculaire en morfologische data waren consistent en identificeerde alle gevangen individuen als I. delicatissima. Echter, vergeleken met populaties op Dominica en Chancel vonden wij extreem lage genetische diversiteit op St. Eustatius (HE=0.057). Aangevend dat de populatie genetisch erg zwak is. Verder is er significant bewijs voor inteelt (FIS=0.115) en een zwakke populatie structuur (FST=0.019). Ondanks de afwezigheid van hybridisatie kan de lage genetische diversiteit en lage aantallen van juveniele dieren aangeven deze populatie het leid aan een inteelt depressie, die een bedreiging vormt voor de overleving van deze populatie.