FONA biedt studenten naast een subsidie voor hun onderzoek ook de mogelijkheid om de financiële ondersteuning van hun project door middel van crowdfunding verder te vergroten tot een maximum van €600 . Voor de beste voorstellen wordt op de website van Pifworld een pagina geplaatst met informatie, foto’s, blogs  e.d. over het te steunen project. Via dat platform kunnen kennissen, vrienden of familie op een veilige manier het project steunen met een (bescheiden) gift. De projecten die zijn voorgedragen voor crowdfunding kunnen ook worden gevolgd op facebook. Daar heeft FONA een aparte pagina.